POLITYKA COOKIES

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. WITRYNĄ WWW.GRANDANDFORM.COM (ZWANĄ DALEJ WITRYNĄ) ZARZĄDZA GRAND&FORM KAROLINA GRYCZAN,
  Z SIEDZIBĄ PRZY UL. BORKOWSKIEJ 25/19 W KRAKOWIE, 30-438, NIP: 712-30-76-702, REGON: 122409157, ZWANA DALEJ ADMINISTRATOREM.
 2. WITRYNA POZYSKUJE I PRZETWARZA DANE O UŻYTKOWNIKACH ORAZ ICH ZACHOWANIU POPRZEZ:

 • DOBROWOLNE SKORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z ZAMIESZCZONEGO FORMULARZA;
 • ZAPISYWANIE PLIKÓW COOKIES NA URZĄDZENIU, Z KTÓREGO UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY;
 • PRZECHOWYWANIE HISTORII OPERACJI NA SERWERZE.
§ 2
INFORMACJE W FORMULARZACH

 

 1. GROMADZONE PRZEZ WITRYNĘ INFORMACJE, PODAWANE SĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA DOBROWOLNIE W MOMENCIE KORZYSTANIA Z FORMULARZA.
 2. WITRYNA MOŻE ZAPISAĆ INFORMACJE O PARAMETRACH POŁĄCZENIA. M.IN. OKREŚLENIE CZASU, LOKALIZACJĘ ITP.
 3. ADMINISTRATOR ZOBOWIĄZANY JEST DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI DANYCH ZAWARTYCH W FORMULARZACH
  I NIEPRZEKAZYWANIA ICH INNYM PODMIOTOM BEZ ZGODY UŻYTKOWNIKA.
 4. DANE PODANE W FORMULARZU I PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA ZGŁASZANE SĄ GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
 5. PODANE W FORMULARZU DANE UŻYTKOWNIKA PRZETWARZANE SĄ W CELU IDENTYFIKACJI NADAWCY I OBSŁUGI JEGO ZAPYTANIA WYNIKAJĄCEJ Z FUNKCJI KONKRETNEGO FORMULARZA.
 6. DANE UŻYTKOWNIKA PODANE W FORMULARZACH MOGĄ ZOSTAĆ UJAWNIONE ZEWNĘTRZNYM PODMIOTOM REALIZUJĄCYM NIEKTÓRE USŁUGI W WITRYNIE NP. SERWISOM OBSŁUGUJĄCYM PŁATNOŚCI LUB PODMIOTOM, Z KTÓRYMI ADMINISTRATOR AKTUALNIE WSPÓŁPRACUJE.
§ 3
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 

 1. WITRYNA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES.
 2. PLIKI COOKIES (TZW. „CIASTECZKA”) TO MAŁE PLIKI TEKSTOWE, INSTALOWANE NA URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA ZA POMOCĄ, KTÓREGO PRZEGLĄDA ON WITRYNĘ I ODCZYTYWANE PRZEZ SYSTEMY ADMINISTRATORA LUB SYSTEMY PODMIOTÓW TRZECICH. ZAZWYCZAJ ZAWIERAJĄ NAZWĘ STRONY INTERNETOWEJ, Z KTÓREJ POCHODZĄ, UNIKATOWY NUMER ORAZ CZAS PRZECHOWYWANIA ICH NA URZĄDZENIU KOŃCOWYM.
 3. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE SĄ W CELU:
  A) ANALIZY DANYCH, CO POZWALA NA LEPSZE ZROZUMIENIE MECHANIZMÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY
  I WPROWADZANIE ULEPSZEŃ W JEJ STRUKTURZE ORAZ TREŚCI. ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ Z POLITYKĄ OCHRONY PRYWATNOŚCI, GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTYWANYCH W STATYSTYKACH (NP. GOOGLE ANALYTICS);
  B) PERSONALIZACJI TREŚCI WYŚWIETLANYCH DANEMU UŻYTKOWNIKOWI W MATERIAŁACH REKLAMOWYCH, SZCZEGÓLNIE SIECI GOOGLE. Z TEGO WZGLĘDU MOGĄ GROMADZIĆ INFORMACJE O SPOSOBIE I CZASIE KORZYSTANIA Z WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
 4. W WITRYNIE OBSŁUGIWANE SĄ DWA RODZAJE PLIKÓW COOKIES: „SESYJNE” (SESSION COOKIES) – USUWANE ZARAZ PO WYJŚCIU UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY LUB ZAMKNIĘCIU PRZEZ NIEGO PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ ORAZ „STAŁE” (PERSISTENT COOKIES) – ZACHOWYWANE PO ZAMKNIĘCIU PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ, POZWALAJĄCE NA ROZPOZNANIE UŻYTKOWANIA PO PONOWNYM WEJŚCIU NA WITRYNĘ.
 5. PODCZAS PIERWSZEJ WIZYTY W WITRYNIE, WYŚWIETLANA JEST UŻYTKOWNIKOWI INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES. UŻYTKOWNIK Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ, W KAŻDEJ CHWILI MOŻE ZMIENIĆ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES, CAŁKOWICIE JE USUNĄĆ LUB AUTOMATYCZNIE ZABLOKOWAĆ. INSTRUKCJĘ ORAZ POMOC W TYM ZAKRESIE ZAWIERA DOKUMENTACJA DANEJ PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ.
 6. WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ KORZYSTANIE Z NIEKTÓRYCH ZASOBÓW ORAZ FUNKCJONALNOŚCI WITRYNY.
 7. PLIKI COOKIES MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE PRZEZ ZEWNĘTRZNYCH PARTNERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH
  Z ADMINISTRATOREM ORAZ PRZEZ SIECI REKLAMOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI SIEĆ GOOGLE, DO WYŚWIETLENIA REKLAM DOPASOWANYCH DO POTRZEB UŻYTKOWNIKA ORAZ SPOSOBU, W JAKI KORZYSTA ON Z INTERNETU. INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ SIEĆ REKLAMOWĄ GOOGLE, UŻYTKOWNIK MOŻE PRZEGLĄDAĆ I DOWOLNIE EDYTOWAĆ PRZY POMOCY NARZĘDZIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/ADS/PREFERENCES.
§ 4
LOGI SERWERA

 

 1. W TRAKCIE KORZYSTANIA Z WITRYNY, INFORMACJE O ZACHOWANIU UŻYTKOWNIKÓW ZAPISYWANE SĄ W LOGACH SERWERA.
 2. DANE ZAPISANE W LOGACH OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI:
  A) ADRES IP UŻYTKOWNIKA;
  B) DATĘ I CZAS SERWERA;
  C) INFORMACJE NA TEMAT UŻYWANEJ PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ;
  D) ADRES URL WITRYNY ODWIEDZANEJ POPRZEDNIO PRZEZ UŻYTKOWNIKA (JEŻELI PRZEJŚCIE DO AKTUALNEJ WITRYNY NASTĄPIŁO PRZEZ ODNOŚNIK);
  E) NAZWĘ STACJI UŻYTKOWNIKA – IDENTYFIKACJA REALIZOWANA PRZEZ PROTOKÓŁ HTTP;
  F) INFORMACJE O BŁĘDACH, JAKIE NASTĄPIŁY PODCZAS REALIZACJI TRANSAKCJI HTTP.
 3. POWYŻSZE DANE SĄ ANONIMOWE, NIE SĄ KOJARZONE Z KONKRETNYMI OSOBAMI PRZEGLĄDAJĄCYMI WITRYNĘ ORAZ NIE SĄ WYKORZYSTYWANE W CELU ICH IDENTYFIKACJI.
 4. POWYŻSZE DANE SĄ WYKORZYSTYWANE JEDYNIE NA POTRZEBY ADMINISTROWANIA WITRYNĄ ORAZ W CELU ZAPEWNIENIA SPRAWNEJ OBSŁUGI ŚWIADCZONYCH USŁUG HOSTINGOWYCH.
§ 5
UDOSTĘPNIENIE DANYCH

 

 1. ADMINISTRATOR NIE UDOSTĘPNIA DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM, Z WYJĄTKIEM TYCH UPOWAŻNIONYCH NA PODSTAWIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA.
 2. ADMINISTRATOR UDOSTĘPNIA DANE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ OSOBY FIZYCZNEJ WYŁĄCZENIE ZA ZGODĄ TEJ OSOBY.
 3. ADMINISTRATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UJAWNIENIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH POSIADANYCH DANYCH UŻYTKOWNIKA WŁAŚCIWYM ORGANOM BĄDŹ OSOBOM TRZECIM, UPOWAŻNIONYM NA PODSTAWIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA.
§ 6
ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

 

 1. UŻYTKOWNIK MA PRAWO NIE WYRAZIĆ ZGODY NA OBSŁUGĘ PLIKÓW COOKIES. W DOWOLNEJ CHWILI MOŻE DOKONAĆ ZMIAN W USTAWIENIACH PRZEGLĄDARKI; Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE WYŁĄCZENIE PLIKÓW COOKIES MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ PROCESY UWIERZYTELNIANIA, BEZPIECZEŃSTWA, ZAPISYWANIA PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA, A NAWET KORZYSTANIA
  Z WITRYNY.

REGULAMIN

§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. NINIEJSZY REGULAMIN (ZWANY DALEJ REGULAMINEM), OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W RAMACH WITRYNY WWW.GRANDADNFORM.COM (ZWANEJ DALEJ WITRYNĄ) PRZEZ GRAND&FORM KAROLINA GRYCZAN, Z SIEDZIBĄ PRZY UL. BORKOWSKIEJ 25/19 W KRAKOWIE, 30-438, NIP: 712-30-76-702, REGON: 122409157, ZWANEJ DALEJ ADMINISTRATOREM.
§ 2
DOSTĘP

 

 1. KORZYSTANIE Z WITRYNY JEST DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW BEZPŁATNE. KAŻDA OSOBA KORZYSTAJĄCA Z ZASOBÓW WITRYNY MA STATUS UŻYTKOWNIKA (I JEST ZWANA DALEJ UŻYTKOWNIKIEM).
§ 3
WARUNKI TECHNICZNE

 

 1. DOSTĘP I KORZYSTANIE Z WITRYNY MOŻLIWE JEST DLA UŻYTKOWNIKÓW NA PLATFORMACH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH: MS WINDOWS VISTA, MS WINDOWS 7 I 8, MS WINDOWS XP SP-3, MACOS X 10.4.8 LUB ICH NOWSZYCH WERSJI, NA DOWOLNEGO TYPU KOMPUTERZE SPEŁNIAJĄCYM WYMOGI WW. SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ORAZ POPRZEZ DOWOLNE TYPY POŁĄCZEŃ INTERNETOWYCH O PRZEPUSTOWOŚCI CO NAJMNIEJ 700 KILOBITÓW/S, PRZY WYKORZYSTANIU POPULARNYCH PRZEGLĄDAREK INTERNETOWYCH. ABY TREŚĆ WITRYNY WYŚWIETLAŁA SIĘ POPRAWNIE KONIECZNA JEST AKCEPTACJA PLIKÓW COOKIES ORAZ WŁĄCZENIE OBSŁUGI JĘZYKA JAVASCRIPT. ZALECANE JEST, ABY UŻYTKOWNIK PRZED SKORZYSTANIEM Z USŁUG WITRYNY SPRAWDZIŁ CZY POSIADANY PRZEZ NIEGO SPRZĘT KOMPUTEROWY SPEŁNIA WYMOGI TECHNICZNE OKREŚLONE W NINIEJSZYM REGULAMINIE.
§ 4
RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. DZIĘKI USŁUGOM ELEKTRONICZNYM UŻYTKOWNIK MA MOŻLIWOŚĆ:
  A) DOSTĘPU DO WSZYSTKICH TREŚCI ZAMIESZCZONYCH W WITRYNIE;
  B) SKORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTERA;
  C) UDOSTĘPNIANIA KOMENTARZY I OPINII DOTYCZĄCYCH ARTYKUŁÓW ZAMIESZCZONYCH W WITRYNIE.
§ 5
ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY

 

 1. KAŻDY UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO WYPOWIEDZI, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE ZAMIESZCZANE W WITRYNIE TREŚCI NIE MOGĄ MIEĆ CHARAKTERU REKLAMOWEGO, ANI NARUSZAĆ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO, DOBRYCH OBYCZAJÓW ORAZ PRAW OSÓB TRZECICH. W SZCZEGÓLNOŚCI NIE MOGĄ ZAWIERAĆ TREŚCI:
  A) UWAŻANYCH POWSZECHNIE ZA WULGARNE I OBRAŹLIWE;
  B) NARUSZAJĄCYCH PRAWA AUTORSKIE LUB PRAWA POKREWNE;
  C) NARUSZAJĄCYCH DOBRA OSOBISTE OSÓB TRZECICH;
  D) PROPAGUJĄCYCH PRZEMOC, NIENAWIŚĆ, DYSKRYMINACJĘ;
  E) ZAWIERAJĄCYCH GROŹBY LUB INWEKTYWY;
  F) O CHARAKTERZE EROTYCZNYM I PORNOGRAFICZNE;
  G) WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD.
 2. ZAMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA TREŚCI NIE MOGĄ RÓWNIEŻ PRZEKIEROWYWAĆ DO WITRYN ZAWIERAJĄCYCH TREŚCI WYMIENIONE W PUNKCIE 1 §5.
§ 6
PRZERWY W ŚWIADCZENIU USŁUG

 

 1. ADMINISTRATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZERW I ZAKŁÓCEŃ W DOSTĘPNIE DO WITRYNY, W SZCZEGÓLNOŚCI
  Z POWODU, NIEZALEŻNYCH OD ADMINISTRATORA, AWARII TECHNICZNYCH.
§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 

 1. ADMINISTRATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REZULTATY ORAZ SKUTECZNOŚĆ STOSOWANIA PUBLIKOWANYCH W WITRYNIE PORAD, PRZEPISÓW CZY RECENZJI. ICH WYKORZYSTANIE ODBYWA SIĘ NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STOSUJĄCEGO.
 2. UŻYTKOWNICY ZAMIESZCZAJĄCY W WITRYNIE TREŚCI, ROBIĄ TO WYŁĄCZNIE NA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. ADMINISTRATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH ZAWARTOŚĆ ORAZ DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKÓW NARUSZAJĄCE PRZEPISY PRAWA. PEŁNĄ I PRAWNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W TYM ZAKRESIE PONOSI UŻYTKOWNIK.
 3. ADMINISTRATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO USUNIĘCIA LUB NIEWYRAŻENIA ZGODNY NA PUBLIKACJĘ TREŚCI ŁAMIĄCYCH POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU.

§ 8
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. WSZELKIE PRAWA DO WITRYNY SĄ ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTANIE BEZ UPOWAŻNIENIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI
  I MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH W WITRYNIE MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH.
 2. W ODNIESIENIU DO TREŚCI I UTWORÓW ZAMIESZCZONYCH W WITRYNIE UŻYTKOWNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
  (DZ. U. NR 24, POZ. 83 Z PÓŹN. ZM.), USTAWY Z DNIA 27 LIPCA 2001 R. O OCHRONIE BAZ DANYCH (DZ. U. NR 128 POZ. 1402), USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 1993 ROKU O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ.U.93.47.211 Z PÓŹN. ZM.) ORAZ USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2000 R. PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (DZ.U. Z 2001 R. NR 49, POZ. 508 ZE ZMIANAMI).
 3. NAZWA WITRYNY I ZNAKI GRAFICZNE, SĄ NAZWAMI HANDLOWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI. WSZYSTKIE POZOSTAŁE, UŻYTE W WITRYNIE, ZNAKI I NAZWY FIRMOWE LUB TOWAROWE NALEŻĄ LUB SĄ ZASTRZEŻONE PRZEZ ICH WŁAŚCICIELI I ZOSTAŁY UŻYTE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. PODLEGAJĄ ONE OCHRONIE ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA, A ICH WYKORZYSTYWANIE JEST ZABRONIONE.

§ 9
NEWSLETTER

 

 1. WITRYNA UMOŻLIWIA UŻYTKOWNIKOM DOBROWOLNY ZAPIS DO NEWSLETTERA. PO PODANIU ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ADMINISTRATOR WYSYŁA INFORMACJE W FORMIE LISTÓW ELEKTRONICZNYCH, ZWANYCH DALEJ NEWSLETTEREM.
 2. UŻYTKOWNIK CHCĄCY DOKONAĆ ZAPISU ADRESU SWOJEJ POCZTY DO BAZY NEWSLETTERA, MUSI WE WSKAZANYM
  W WITRYNIE MIEJSCU PODAĆ ADRES E-MAIL ORAZ ZAAKCEPTOWAĆ WARUNKI NINIEJSZEGO REGULAMINU.
 3. ZAPIS DO NEWSLETTERA JEST JEDNOZNACZNY Z WYRAŻENIEM ZGODY NA WYKORZYSTANIE PRZEZ ADMINISTRATORA PODANYCH DANYCH W CELU PROWADZENIA DZIAŁAŃ TZW. MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (ZGODNIE Z ART. 172 PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO).
 4. UŻYTKOWNIK, KTÓRY PODAŁ SWOJE DANE PODCZAS ZAPISU DO NEWSLETTERA, WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESYŁANIE MU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NIEZAMÓWIONEJ INFORMACJI HANDLOWEJ (ZGODNIE Z ART. 10 USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ).
 5. NEWSLETTER WYSYŁANY JEST NIEODPŁATNIE PRZEZ CZAS NIEOKREŚLONY.
 6. TREŚĆ WYSYŁANYCH JAKO NEWSLETTER WIADOMOŚCI DOTYCZY OFERTY, PRODUKTÓW ORAZ INFORMACJI
  O AKTUALNYCH PROMOCJACH ADMINISTRATORA. MOŻE ZAWIERAĆ RÓWNIEŻ PORADY I ARTYKUŁY.
 7. UŻYTKOWNIK W KAŻDEJ CHWILI MOŻE DOKONAĆ WYPISANIA ADRESU SWOJEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ
  Z OTRZYMYWANIA NEWSLETTERA. INFORMACJE O SPOSOBIE REZYGNACJI UMIESZCZONE SĄ W KAŻDEJ WIADOMOŚCI.
 8. W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER, UŻYTKOWNIK MA ZAKAZ DOSTARCZANIA I PRZEKAZYWANIA TREŚCI
  O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM ORAZ TREŚCI ZAKAZANYCH, OKREŚLONYCH W PUNKCIE 1 §5 NINIEJSZEGO REGULAMINU.

§ 10
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

 

 1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST GRAND&FORM KAROLINA GRYCZAN, Z SIEDZIBĄ PRZY UL. BORKOWSKIEJ 25/19 W KRAKOWIE, 30-438, NIP: 712-30-76-702, REGON: 122409157.
 2. KAŻDY UŻYTKOWNIK WITRYNY, KTÓREGO DANE SĄ GROMADZONE I PRZETWARZANE PRZEZ WITRYNĘ, MA PRAWO DO ICH WGLĄDU, SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU W PRZYPADKACH OKREŚLONYCH W PRZEPISACH USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
 3. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA MOŻE BYĆ KONIECZNIE DO KORZYSTANIA Z NIEKTÓRYCH USŁUG WITRYNY.

§ 11
REKLAMACJE I NARUSZENIA REGULAMINU

 

 1. NIEWŁAŚCIWY SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA ORAZ DZIAŁANIA NIEZGODNE
  Z PRAWEM, UŻYTKOWNIK MOŻE ZGŁOSIĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: INFO@GRANDANDFORM.COM
 2. ODPOWIEDZI NA OTRZYMANĄ REKLAMACJĘ, ADMINISTRATOR ZOBOWIĄZUJE SIĘ UDZIELIĆ W CIĄGU 21 DNI OD DNIA DOSTARCZENIA WIADOMOŚCI.
 3. ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE NARUSZENIA REGULAMINU ADMINISTRATOR ROZPATRZY BEZZWŁOCZNIE, DO 48 GODZIN OD DNIA OTRZYMANIA ZGŁOSZENIA.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. PRAWEM WŁAŚCIWYM DO STOSUNKÓW PRAWNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z WITRYNY JEST PRAWO POLSKIE.
 2. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH REGULAMINEM, ZASTOSOWANIE ZNAJDUJĄ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA.
 3. REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD MOMENTU PUBLICZNEGO UDOSTĘPNIENIA GO W WITRYNIE.
 4. W ZWIĄZKU Z DUŻĄ DYNAMIKĄ ZMIAN PROCESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ADMINISTRATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA AKTUALIZACJI I MODYFIKACJI POWYŻSZEGO REGULAMINU TAK, ABY BYŁ ON ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM MOMENCIE PRZEPISAMI. KAŻDA W REGULAMINIE ZMIANA ZOSTANIE NATYCHMIAST ODNOTOWANA NA STRONIE I UDOSTĘPNIONA DO WGLĄDU KAŻDEMU UŻYTKOWNIKOWI WITRYNY.